برای ورود به سیستم:
1- کد ملی و شماره ی همراه خود را وارد کنید.

2- تا پایان یافتن زمان انتظار،  منتظر دریافت پیامک "یک بار رمز" بمانید.

3- "یک بار رمز" دریافتی از پیامک را وارد و ارسال کنید.

4- هر داوطلب در روز حداکثر 10 بار می تواند از این خدمات استفاده کند؛ بنابراین، از درخواست بی مورد یا دوباره ی یک بار رمز پیش از پایان یافتن زمان انتظار، خودداری فرمایید.
* در صورتی که شماره ی همراه شما (اعلام شده در فرم ثبت نام) به هر دلیلی قابل دسترس نیست و متقاضی تغییر آن هستید، درخواست خود را با ذکر موارد زیر به آدرس changenumber@sanjeshp.ir ایمیل کنید.
تغییر شماره تلفن همراه فقط در شرایط اضطراری و حداکثر یک بار قابل انجام می باشد.

موضوع ایمیل: درخواست تغییر شماره همراه
پیوست: اسکن کارت ملی

1- نام و دوره آزمون
2- نام
3- نام خانوادگی
4- شماره شناسنامه
5- کد ملی
6- شماره همراه درج شده در فرم ثبت نام
7- شماره همراه جدید

شماره همراه شما پس از بررسی های لازم و تایید، حداکثر تا 3 روز کاری  تغییر خواهد کرد.
- به درخواستهایی که حاوی اطلاعات خواسته شده ی بالا نباشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره تلفن همراه اعلام شده در فرم ثبت نام